Persberichten
6
May 2023

TAPP haalt €3 miljoen op voor data-gedreven verbetering horecaondernemingen

Wibo Roest
CEO

TAPP maakt vandaag bekend €3 miljoen aan financiering te hebben opgehaald. Het technologiebedrijf ontwikkelde het eerste digitale platform dat horecaondernemers inzicht geeft in interne en externe verkoopdata van dranken om hun assortiment te optimaliseren en omzet te verbeteren. Gesteund door investeerders CNBB en ROM InWest en een aanvullende lening van Rabobank, zet TAPP in op verdere ontwikkeling van het platform, groei in Nederland en op termijn internationale expansie. Het bedrijf ambieert om Europese marktleider te worden in het data-gedreven stimuleren van horeca performance. 

Waar menig bedrijfstak tot de juiste digitale tools beschikt om hun performance in kaart te brengen en te optimaliseren, gold dat niet voor de horeca. In een branche die wordt gekenmerkt door fragmentatie en een gebrek aan standaardisatie, zijn horecaondernemers in de bedrijfsvoering veelal aangewezen op eigen ervaring en intuïtie. TAPP heeft als doel om deze werkwijze te herdefiniëren. In samenwerking met strategisch development partner Microsoft, werd het eerste online platform ontwikkeld dat horecaondernemers toegang geeft tot een data-gedreven aanpak.

Inzicht in de gehele horeca branche

TAPP brengt als enige partij in Nederland de interne data van de drankverkoop van individuele horecagelegenheden samen met de marktbrede benchmark. Door integraties met kassasystemen biedt het platform horeca ondernemers inzicht in hun eigen verkoop en landelijke trends, op basis van de samengevoegde data van alle aangesloten ondernemingen. Zo wordt onder meer inzichtelijk gemaakt hoe individuele assortimenten presteren in vergelijking met andere horecagelegenheden, welke dranken op dat moment het beste verkopen en welke prijzen worden gehanteerd, gecombineerd met advies voor verbetering. Op deze manier zijn horecaondernemers in staat om op een data-gedreven manier zakelijke kansen te identificeren, het assortiment te optimaliseren, snel in te spelen op ontwikkelingen en de meest kansrijke prijsstrategie te hanteren. 

“Welke dranken zorgen voor de meeste omzet? Laat ik marge liggen op bepaalde dranken? Mis ik een populaire drank in mijn assortiment? Met TAPP weten horecaondernemers exact hoe zij hun zaak kunnen laten groeien, met producten binnen en buiten hun kaart. De ruwe data uit de markt wordt door TAPP als hapklare kansen aangeboden. Data wordt immers pas interessant wanneer het concreet en toepasbaar is”, aldus Wibo Roest, CEO van TAPP. 

Naast een oplossing voor horecaondernemers, werkt TAPP samen met drankenproducenten zoals Heineken, Coca-Cola en Diageo om inzicht te krijgen in hun verkoop, op landelijke schaal en per horecagelegenheid. 

€3 miljoen aan groeikapitaal

Inmiddels wordt het TAPP platform ingezet door ruim 3.400 horecaondernemingen in Nederland. Om deze groei te stimuleren werd €3 miljoen opgehaald. Allereerst €2 miljoen in een financieringsronde die werd geleid door investeerder CNBB en gesteund door ROM InWest. Daarnaast wist het bedrijf een additionele lening van €1 miljoen af te sluiten bij Rabobank. De opgehaalde financiering zal worden ingezet om het platform verder te ontwikkelen en het aantal Nederlandse klanten dit jaar op te schalen naar 5.000+. Hiermee wordt de basis gezet voor de internationale expansie. Op termijn ambieert TAPP om naast dranken de verkoopdata van voedsel op te nemen op het platform. 

"CNBB is verheugd over de investering in TAPP. Wij als investeerders geloven in de kracht van data en zijn ervan overtuigd dat TAPP met haar platform licht kan werpen op de blinde vlek zijnde horeca sales. Zodoende kan de gezondheid van aangesloten horecazaken en leveranciers aanzienlijk worden verbeterd”, aldus Jules Uyttenbroeck, analist bij CNBB.

 

“We zijn ontzettend trots dat CNBB en ROM InWest in TAPP hebben geïnvesteerd. Voor ons is dit een bevestiging van onze missie en een kickstart om ons doel te bereiken om uit te groeien tot Europese marktleider in het stimuleren van horeca omzet”, vertelt Roest. 

Over TAPP

TAPP is opgericht door Frans van Hoogstraten (CFO) en Sjoerd Rothweiler (CCO) met de missie om een data-gedreven werkwijze toegankelijk te maken voor horeca professionals. Dit startte in 2015 met de ontwikkeling van een consumentenapp om in horecagelegenheden te betalen. In 2017 ontwikkelde het technologiebedrijf het eerste Nederlandse digitale platform dat horecaondernemers inzicht geeft in interne en externe verkoopdata van dranken om hun assortiment te optimaliseren en omzet te verbeteren. Inmiddels wordt het TAPP platform gebruikt door ruim 3.400 horecaondernemingen in Nederland. Het bedrijf ambieert om uit te groeien tot Europese marktleider in het data-gedreven stimuleren van horeca performance.

Over CNBB

CNBB Equity Partners is een mid-market software investeringsmaatschappij opgericht in 2007 door serie ondernemers Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens (Exact en Yuki). Het is een gespecialiseerde investeerder met een focus op groei en buy-out-investeringen in B2B SaaS bedrijven in de Benelux, UK en DACH. CNBB investeert in lokale softwarebedrijven die potentieel en ambitie hebben om leidende platformen te worden binnen hun niche. Hierbij treden ze op als een actief betrokken en waardetoevoegende partner voor ambitieuze managementteams met de nodige middelen deze samenwerkingen te ondersteunen.

Over ROM InWest

ROM InWest zorgt voor verbinding in de regio. Op dit moment bestaat ROM InWest uit ongeveer twintig professionals die vanuit gedrevenheid ondernemingen in Noord-Holland verder helpen met investeringen, innovatie en doorontwikkeling. De energietransitie en overgang naar een circulaire economie zijn voor ROM InWest belangrijke thema’s. Oplossingsgericht met samenwerking, innovatie en duurzaamheid centraal.