Privacy Beleid

Laatst gewijzigd op 3 september 2020


Bij TAPP zetten we ons volledig in om de privacy en veiligheid van de bij ons aangesloten Horecagelegenheden te beschermen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij nooit ongevraagd jouw verkoopdata of persoonsgegevens zullen delen met anderen; behalve als dit met jou is afgestemd.

In deze Privacy Policy leggen we je uit hoe we met je gegevens omgaan. Welke gegevens we verzamelen, hoe we dat doen en waarom.

Nog iets: wij doen er alles aan om je gegevens veilig te houden en om ons hierbij te helpen is er ook een aantal dingen dat je zelf kan doen. De belangrijkste hiervan:

  • Laat andere mensen je TAPP voor Horeca  account niet gebruiken.
  • Laat het ons direct weten als er een probleem is.

1. De gegevens die TAPP verzamelt

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

TAPP verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze Diensten, bijvoorbeeld TAPP voor Horeca, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Gebruikersinformatie
De TAPP website en TAPP voor Horeca verzamelen informatie die webbrowsers en mobiele apparaten beschikbaar maken. Wij verwerken gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web- of app-pagina’s, je browsertype, de duur van een bezoek sessie en de doorverwijzende site. Wij verzamelen deze informatie alleen om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren.

2. Cookies.

Als je naar onze website of de TAPP voor Horeca gaat, kan TAPP cookies op je computer of mobiele telefoon plaatsen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies kunnen je computer, je mobiele telefoon of de data die zich hierop bevinden niet beschadigen.

Of je cookies wil accepteren is natuurlijk aan jou. Ook als je ze niet accepteert zal TAPP’s website prima werken. Het enige doel waarvoor we cookies gebruiken, is om onze Diensten gebruiksvriendelijker te maken. Het enige gevolg van het accepteren van cookies is dus dat we TAPP fijner voor je kunnen laten werken.

Je kunt cookies op elk moment verwijderen. Dit doe je bij je browser-instellingen onder het kopje Beveiliging/Privacy. Hieronder hebben we aantal directe links geplaatst met aanwijzingen hoe je cookies moet verwijderen bij de meest gangbare web-browsers.


3. Jouw gegevens gebruiken we voor deze doeleinden.

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze Diensten goed uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en Diensten bij je af te leveren;
  • Om jouw gebruik van de TAPP Horeca Portal mogelijk te maken. Dat wil zeggen: om jou de informatie te kunnen bieden die nodig is om de TAPP Horeca Portal normaal te laten functioneren.
  • Om de TAPP Horeca Portal te kunnen onderhouden, te beveiligen, te analyseren en te optimaliseren;
  • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op TAPP van toepassing is.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor profilerings- of promotionele doeleinde.


4. Delen van informatie met derden.

TAPP zal jouw persoonlijk identificeerbare gegevens nooit delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

De enige gegevens die TAPP met derden deelt zijn geanonimiseerde, statistische gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. TAPP verstrekt alleen persoonsgegevens aan bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer zij hier door wet- of regelgeving toe wordt verplicht of wanneer het gaat om een gerechtvaardigd belang van TAPP.

De website van TAPP kan links bevatten naar de website van een andere partij. Over zulke websites of Diensten van derden heeft TAPP geen zeggenschap, en TAPP accepteert hier dan ook geen verantwoordelijkheid voor.

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EER-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.


5. Veiligheid en aansprakelijkheid: hoe TAPP jouw persoonsgegevens beschermt.

TAPP behandelt jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. TAPP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.Om te beginnen handelen we uiteraard altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar daarnaast doen we meer. Zo heeft TAPP een ‘Security Verified’ certificaat behaald bij het ICT Institute. Dit certificaat laat zien dat onze procedures aan hoge standaarden voldoen wat betreft informatieveiligheid.

TAPP is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan TAPP, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.


6. Samenwerking met andere partijen.

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens maakt TAPP gebruik van het CRM-systeem van Hubspot. De persoonsgegevens die in jouw TAPP Horeca Portal-account staan worden automatisch gesynchroniseerd met Hubspot, eventuele wijzigingen die aan worden gebracht in jouw persoonsgegevens worden zo ook direct doorgevoerd in Hubspot. De Privacy Policy van Hubspot is te vinden op http://www.legal.hubspot.com.

Voor het hosten van de data en het systeem van de TAPP Horeca Portal maakt TAPP gebruik van Amazon Web Services. Voor de database van de TAPP Horeca Portal maakt TAPP gebruik van Snowflake.

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EER-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.


7. Horecagelegenheden.

Om de transactiegegevens van Horecagelegenheden op te kunnen nemen in haar database is TAPP gekoppeld aan kassasysteem van Horecagelegenheden. Dat betekent dat TAPP informatie van Horecagelegenheden verwerkt. De veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens vinden we belangrijk. De privacy van Horecagelegenheden wordt door TAPP heel serieus genomen.

TAPP verwerkt gegevens van Horecagelegenheden met vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Dat betekent dat we nooit gegevens met derden zullen delen die tot een Horecagelegenheid herleid kunnen worden, tenzij we hiervoor de expliciete toestemming hebben van een Horecagelegenheid.


8. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

De persoonlijke gegevens die TAPP van je heeft vastgelegd, kun je inzien, laten wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar team@tapp.cafe. Indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten, zal TAPP in principe aan een dergelijk verzoek voldoen. Het kan daarbij voorkomen dat bepaalde verzoeken niet kunnen worden gehonoreerd, vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestandaardiseerde wijze. Op jouw verzoek zullen we in bepaalde gevallen, voor zover dit technisch mogelijk is, de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door TAPP voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal TAPP je opnemen in een daaroe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens hiervoor niet langer gebruikt.


9. Bewaartermijn.

TAPP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard.


10. Veranderingen in de Privacy Policy.

Hoewel eventuele veranderingen in de Privacy Policy van TAPP waarschijnlijk niet groot zullen zijn, kan het wel voorkomen dat TAPP zijn Privacy Policy van tijd tot tijd aanpast. Daarom moedigt TAPP je aan om deze regelmatig te checken om zo op de hoogte te blijven van de wijzigingen. De meest recente versie van deze Privacy Policy kan je vinden op www.tapp.cafe.